Životnost

Jak na delší životnost pásu


Provozní podmínky pilového pásu výrazně ovlivňují jeho životnost. Nasazením nového pásu je pouze jedním z kroků, které by obsluha měla učinit při výměně nástroje. Některé kroky je vhodné provádět pravidelně při každé výměně pásu, jiné stačí provést s nižší frekvencí.

 • Před sundáním pásu zkontrolujte vzdálenost mezi zády a nákolkem oběžných kol, která by měla být 1-2 mm.
 • Po sundání stav kontaktní plochy oběžných kol a bezproblémovost středových ložisek oběžných kol.
 • Při každé výměně pilového pásu stroj zkontrolujte a vyčistěte.
 • Odstraňte nahromaděné špony kolem rámu pily a vodítek pásu.
 • K pročištění vodítek je vhodné použít stlačený vzduch.
 • Zkontrolujte seřízení a funkčnost vodítek, a to včetně narovnávacích kladek.
 • Neopomíjejte horní přítlačné vedení, z pravidla vlepený tvrdokov nebo ložisko.

Pro vhodné řezné parametry doporučujeme kontaktovat naše techniky, použít posuvnou tabulku řezných dat nebo program ParaMaster.


Mezi potřebné informace patří:


 • označení materiálu (ČSN, ISO, DIN)
 • pevnost materiálu (N/mm2, HRC)
 • tvar obrobku (kulatina, profil)
 • rozměry (průměr, síla stěny)
 • typ stroje
 • požadavek zákazníka (kvalita povrchu, vysoký výkon)


Výsledkem pak jsou doporučení pro následující parametry:


 • typ pilového pásu
 • ideální rozteč zubů (tpi)
 • řezná rychlost (m/min)
 • rychlost posuvu (mm/min)
 • řezný výkon (cm2/min)
 • řezný čas (min)
 • koncentrace oleje v emulzi (%)
 • výkonové faktory pro temperované materiály
 • Nasaďte pilový pás společně s ochranou zubů na oběžná kola a vložte jej do vodítek.
 • Napněte pilový pás a zkontrolujte zdali je napnutí správné – doporučené hodnoty: 250 - 300 N/mm2.
 • Napínání pásu se měří tenzometrem. Nemáte-li vlastní, náš technik může provést měření za vás.
 • Odstraňte ochranu zubů a nechte pilový pás volně proběhnout, nastavte třískový kartáč.
 • Zkontrolujte, zdali je pás stabilní. Po chvíli používání možno ještě mírně dotáhnout.
 • Nastavte vodítka co nejblíže materiálu, aby se předešlo podřezávání a praskání pásu.


Upozornění:
Správné napnutí je nesmírně důležité pro životnost pilového pásu a přesnost řezu. Pokud je napnutí řemene příliš nízké, povede to k nepřesnému řezu a příliš vysoké napnutí řemene může vést k přetržení pásu.

Správné nastavení třískového kartáče zajišťuje pečlivé čištění prostoru mezi zuby určeného pro vynášení špon z řezu.

 • Pokud je to možné, třískový kartáč by měl být poháněn.
 • Čistí prostor pro třísky mezi zuby a zabraňuje ucpávání.
 • Nikdy nepoužívejte plastové leštící kartáče nebo kartáče bez abrazivních částí.
 • Nastavte kartáč tak, aby se konce osazených drátů téměř dotýkaly základny zubu.
 • Při použití proměnlivé rozteče zubů nastavte špičku kartáče, aby se téměř dotýkala základny zubu s nejnižší výškou.Zajištění dostatečného přívodu chladícího a mazacího média do místa řezu je jedním z důležitých úkolů obsluhy stroje. Systém chlazení je třeba pravidelně kontrolovat, kdyby došlo k jeho ucpání nebo k poklesu hladiny v nádrži.


Mezi hlavní funkce patří:


 • snížení tření a opotřebení nástroje
 • snížení energie při tvarování špony
 • odvod třecího tepla
 • garance určité kvality řezného povrchu


Mezi vedlejší funkce patří:


 • odstranění třísek
 • splachovací efekt
 • ochrana proti korozi

Abyste dosáhli dobrého výkonu a zároveň dlouhé životnosti, je nutné pilový pás nejdříve zaběhnout a mírně tím zaoblit řezné hrany. Tímto jednoduchým, ale důležitým krokem si zajistíte spolehlivost a efektivitu nástroje.


Zabíhání pilových pásůUpozornění:

Zásadně nikdy nenajíždějte novým nástrojem do starého řezu, pokud v něm došlo k destrukci předešlého pilového pásu.

Při chlazení emulzí je směs řezného oleje a vody směrována na celý obrobek a pilový pás. Před řezem a uprostřed zajišťuje zejména mazání a chlazení, za řezem oplach.

Systém minimálního mazání se uplatní zejména při řezání profilů nebo u speciálních případů použití. Rozstřikem se nanáší jen malé množství řezného oleje přímo na řezné hrany.

V případě mikromazání je důležité pravidelně kontrolovat správné nastavení trysek, aby byly řezné hrany, popřípadě také záda pilového pásu, správně ošetřeny.

Bližší informace k mazání

Mikromazání a jeho vlastnosti:


 • nanáší se na zuby pilového pásu před vstupem do řezu
 • používá se zejména pro krátké délky záběru
 • výhodné zejména pro svazkové dělení profilů a trubek
 • při použití vhodného maziva není třeba obrobek odmašťovat
 • snadná dodatečná montáž na vertikální pásové pily
 • žádný chladící nebo oplachovací účinek


Použití:


 • trubky
 • profily
 • materiály speciálních tvarů
 • plné materiály do Ø 250 mm (konstrukční ocel)
 • plné materiály do Ø 100 mm (nerezová ocel)
 • hliník a hliníkové slitiny

Pravidelně kontrolujte koncentraci oleje v emulzi pomocí ručního refraktometru a množství média v nádrži.


Doporučená koncentrace se liší podle dělených materiálů v rozsahu 5-25 % nebo i více. Podrobnější informace vám sdělí náš technik, lze je dohledat v posuvné tabulce řezných dat nebo v programu ParaMaster - online programu řezných dat od firmy WIKUS.

Možné důsledky nedostatečného chlazení:

 • kratší životnost těla pilového pásu se vznikem prasklin
 • rychlejší opotřebení zubů kvůli vyšším teplotám
 • nalepení děleného materiálu na řeznou hranu s následným vylomením