Zabíhání pásů

Zabíhání pilových pásů


Abyste dosáhli dobrého výkonu a zároveň dlouhé životnosti, je nutné pilový pás nejdříve zaběhnout a mírně tím zaoblit řezné hrany. Tímto jednoduchým, ale důležitým krokem si zajistíte spolehlivost a efektivitu nástroje. V opačném případě hrozí významné zkrácení životnosti, přesnosti nebo výkonu pilového pásu.


Pro dosažení ideálních výsledků je klíčové zajistit co nejmenší vibrace v průběhu zabíhání. Je-li nástroj hlučný, doporučujeme dále upravit parametry, dokud nedojde ke zklidnění v řezu.


 • Zjistěte si doporučené hodnoty rychlosti pásu (m/min) a posuvu do řezu (mm/min) podle tvaru a jakosti děleného materiálu.

Nastavení parametrů

Bimetalické pilové pásy

 • 100% řezné rychlosti (m/min) a 50% posuvu (mm/min) oproti doporučeným hodnotám
 • u menších materiálů po dobu 15 minut
 • u materiálů velkých rozměrů odřezáním 300 cm2

Tvrdokovové pilové pásy

 • 75% řezné rychlosti (m/min) a 50% posuvu (mm/min) oproti doporučeným hodnotám
 • u menších materiálů po dobu 15 minut
 • u materiálů velkých rozměrů odřezáním 500 cm2
 • při vibracích opětovně snížit rychlost pilového pásu

Nesprávné zaběhnutí pilových pásů může vést k ulomení řezné hrany a tím ke zkrácení životnosti

Optimální zaoblení řezné hrany po správném zaběhnutí

Přetížení řezné hrany při nesprávném zaběhnutí vede k jejímu vylomení

Nový pilový pás má velmi malý radius řezné hrany

Informace pro první použití


Nové pilové pásy mohou být náchylné k vibracím a hlučnosti. V tomto případě doporučujeme další snížení řezné rychlosti (m/min), dokud vibrace neustanou.

Po zaběhnutí pomalu zvyšujte řeznou rychlost (m/min) na určenou hodnotu a poté postupně zvyšujte rychlost posuvu (mm/min) na hodnoty určené našimi techniky, pomocí posuvné tabulky řezných dat nebo programu ParaMaster.


Další doporučené kroky při výměně pilového pásu:


 • zkontrolovat napnutí pilového pásu, které by mělo být v rozmezí 250 - 300 N/mm²
 • koncentraci oleje v emulzi pomocí ručního refraktometru a v případě potřeby upravit
 • použít ParaMaster k určení optimálních řezných parametrů