Obchodní podmínky
Informace pro zákazníky


Podle zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník účinný od 1.1.2014) si Vás dovolujeme informovat o základních právech a povinnostech pro podnikatele, vztahujícím se k dodávce a případné reklamaci zboží.


  • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  • Balení a zboží je nutné při převzetí důkladně zkontrolovat a případné vady bez zbytecného odkladu oznámit prodávajícímu. Na tyto zjevné vady jinak nelze později uplatnit právo z vadného plnění.
  • Právo ze skrytých vad je nutné oznámit bezodkladně poté, co mohl kupující tuto vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let od odevzdání věci. Například se muže jednat o prasknutí ve sváru.
  • Reklamaci lze uplatnit osobně u prodávajícího či odesláním na adresu autorizovaného servisu: PPB CONSULT s.r.o., Dojetřice 31, 28506 Sázava, Česko, telefon: +420 327 321 600, e-mail: info@ppbconsult.cz.
  • U prodávajícího je možné nárokovat skutečné a účelně vynaložené náklady spojené s reklamací.
  • K reklamovanému zboží doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace (je-li oprava možná: oprava nebo sleva z kupní ceny, není-li oprava možná: dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy) a kontaktní údaje (telefon, email), kam lze zaslat potvrzení o přijetí a vyřízení reklamace.
  • V případě dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy je nezbytné vrátit věc nebo zboží zpět prodávajícímu, ideálně v původním stavu.
  • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 40-ti dnů ode dne jejího uplatnění.
  • Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci.


Předem děkujeme za Vaší spolupráci s rešením případných vad. Vaší důvěry si velice vážíme a vynasnažíme se, abyste vždy byli s našimi produkty a službami spokojeni.