Obsluha strojů





Vliv stroje na životnost pásu


Využijte všech cest, jak dosáhnout delší životnosti pilových pásů. Přináší to obrovský potenciál úspor, a to nejen při prostém přepočítání ceny za řez, ale také úspory administrativní a provozní díky méně častým výměnám. Na straně pásové pily některé věci neovlivníme, je však třeba si být vědomi omezení. U jiných ale můžeme nabídnout několik tipů na zlepšení.

Jen máloco na pásové pile dokáže ovlivnit životnost pilových pásů tolik jako vodítka. Doporučujeme pravidelně kontrolovat jejich funkčnost a precizní seřízení. Jen tak lze dosáhnout přesného řezu a zároveň dlouhé životnosti nástroje.


 • Pokud je to možné, celý segment (vodící kostku) vyjměte ze stroje a seřizujte na pracovním stole.
 • Zkontrolujte stav tvrdokovů (boční i horní přítlačný) a bezproblémovou funkčnost ložisek.
 • Nastavení vodítek provádějte na nový pás. Ideální je mít v dílně ustřižený referenční kus.
 • Tvrdokovy seřizujte tak, aby mezi pilovým pásem a vodítky byla mezera 0,02-0,05 mm.
 • Naváděcí ložiska (kladky) přisaďte až k narovnanému pásu. Od ložisek musí být v rovině s tvrdokovy.
 • Vraťte segment zpět na stroj, ale finálně neupevňujte. Nechte jej posazený trochu výše.
 • Nasaďte pilový pás, nechte jej proběhnout, aby se usadil na oběžných kolech.
 • Proveďte finální nastavení segmentu. Mezi pásem a kostkou ponechte 1 mm mezeru. Dotáhněte.


Upozornění:

Tento postup není platný pro všechny typy pásových pil. Lze jej aplikovat u většiny strojů nůžkového typu a některých horizontálních. Konkrétní postup je vždy uveden v manuálu stroje.

U některých strojů, zejména těch jednodušších, nejsou obě oběžná kola pevně umístěna na hřídeli. Obsluha stroje pak musí provádět jejich pravidelné seřízení, aby měl pilový pás správnou pozici, nespadával nebo se nedotýkal hrany oběžného kola. V případě, že vám pilový pás najíždí na nákolek, dochází k poškození nejen pásu, ale časem i kola samotného.


 • Před sundáním starého pásu zkontrolujte jeho pozici na oběžných kolech.
 • Není-li to možné, nasaďte pás nový, dotáhněte a nechte jej volně proběhnout.
 • Zkontrolujte pozici pásu, kde by měla být mezi zády a nákolkem mezera 1-2 mm.
 • V případě, že je mezera větší nebo se pás dotýká nákolku, povolte pás a upravte náklon kola.
 • Většinou je pro tento účel na vnější straně ramene pily imbusový šroub.
 • Dotáhněte pás, nechte proběhnout a zkontrolujte. Opakujte dokud není pás na správném místě.


Upozornění:
Tento postup není platný pro všechny typy pásových pil. Konkrétní postup je vždy uveden v manuálu stroje.

Při výběru či používání pásové pily je dobré přihlížet také ke konstrukčním omezením na straně pilových pásů. Čím jakostnější je dělený materiál, tím spíše je třeba je respektovat. Pro optimální výkon a životnost pilových pásů by měla mít oběžná kola svůj minimální průměr, pila by měla poskytnout dostatek prostoru k přetočení pásu a zejména v plných materiálech by neměl být pilový pás přetěžován příliš dlouhými řezy.


Šířka x tloušťka
Oběžná kola
Přetočení pásuDělený materiál
jednotky v mmmin. průměr v mmmax. na 100 mm
max. průměr v mm
13 x 0,6529023°50
20 x 0,9041020°100
27 x 0,9041020°150
34 x 1,1050017°250
41 x 1,3059014°400
54 x 1,3059014°600
54 x 1,6073011°900
67 x 1,6073011°1300
80 x 1,6073011°2000

Vzhled a tvar špon je jedním z nejjednodušších způsobů, jak vyhodnotit správnost nastavených řezných parametrů. Základním parametrem je kapacita zubové mezery, zejména menších roztečí u variabilních ozubení.


 • Volně stočená špona vlevo je správným výsledkem.
 • Těžká a silně zatočená špona značí, že buď není vhodně zvolené ozubení nebo řezné parametry. Takováto špona nadměrně namáhá pilový pás a může způsobit jeho poškození.



Čtením špon lze rychle vyhodnotit správnost řezných parametrů

Tlusté, těžké nebo modré třísky

 • příliš vysoký tlak na krátké řezné časy
 • vysoký posuv do řezu relativně k rychlosti pásu
 • nedostatečné chlazení, špatná koncentrace

Volně stočené třísky

 • správné hodnoty řezu
 • při více zatočených šponách mírně upravit parametry
 • nebo zkontrolovat vhodnost rozteče zubů

Tenké nebo práškovité třísky

 • zvýšit posuv do řezu nebo zpomalit rychlost pásu
 • u strunovitých a zatočených špon použijte větší rozteč zubů

Příklady upnutí materiálu




Na obrázku jsou znázorněny pouze některé z příkladů možného upnutí materiálu ve stroji. Vždy dbejte na pevné sevření materiálu, aby v žádné části řezu nedocházelo k vibracím nebo k protočení v případě kulatých tvarů. U dutých či plochých materiálů, umožňuje-li to situace, je vždy výhodou zkrátit kontaktní délku řezu postavením na výšku.


Dělení svazků materiálu je možné pouze pokud je stroj vybaven horním přítlačným svěrákem. V případě, že stroj nedisponuje automatickým hydraulickým podáváním, je vhodné konce materiálu sepnout svorkami nebo svařit. Při svařování mějte ale stroj vždy vypnutý.


 • Horizontální stroj - ideální pro dělení plných materiálů všech jakostí, není příliš vhodný pro dělení hranatých profilů.
 • Horizontální stroj s náklonem ramene - ideální pro dělení profilů všech tvarů a velikostí.
 • Stroj s kyvným ramenem - univerzální použití, omezené možnosti dělení materiálů s vysokou pevností v tahu.
 • Vertikální stroj - většinou drobné manuální řezání nebo speciální automatické systémy.