Příčiny závad

Nějčastější závady a jejich možný původ


Každý se s tím někdy setká. Pilový pás neřeže nebo řeže špatně. Způsob a míra poškození umí hodně napovědět, jaká může být příčina závady. Přičemž pilový pás je jen jedním ze čtyř možných míst, kde pátrat. Je vždy dobré se ptát, jestli:


 • je materiál v odpovídající jakosti a řádně upnut,
 • je stroj pravidelně udržovaný, čištěný a seřízený,
 • obsluha zabíhá nové pásy jsou a máte správné řezné parametry,
 • je vhodně zvolený pilový pás pro dělený materiál, popřípadě nemá výrobní vadu.Možná příčinaNáprava
Příliš vysoká řezná rychlostSnižte rychlost pásu a zkontrolujte parametry pomocí programu ParaMaster
Nedostatečné chlazeníZkontrolujte množství kapaliny, její koncentraci a směrování přívodů
Povrch je pokrytý pískem, okujemi nebo je extrémně tvrdý, možné vměstky v materiáluUpravte řezné parametry nebo zvolte vhodnější typ pásu, v případě potřeby očistěte nebo zbruste povrch materiálu v místě řezu
Nesprávné prvotní zacházeníDodržujte správný postup zabíhání pásuMožná příčinaNáprava
Příliš nízká rychlost pásuZjistěte správné hodnoty v programu ParaMaster a upravte řeznou rychlost
Příliš vysoký posuv do řezuZjistěte správné hodnoty v programu ParaMaster a upravte posuv do řezu
Špatná rozteč zubů k rozměru materiáluZkontrolujte správnou rozteč zubů v našich tabulkách, popřípadě zvolte jinou geometrii
Dělený materiál není dostatečně upnutýLépe zafixujte dělený materiál, zejména u vrstvených nebo svazkových řezů
Formování nárůstků (studených návarů)Zkontrolujte chladící systém a třískové kartáče
Tvrdý vměstek (pecka) v materiáluV případě potřeby zajistěte metalografické vyšetření materiálu, hrozba i pro případné další obráběcí operaceMožná příčinaNáprava
Ztupený pásVyměňte pilový pás
Vedení pásu je poškozené nebo není seřízenéZkontrolujte vodící kostky, jejich stav a nastavení
Boční vodítka jsou nastavena příliš volněU mechanických vodítek nastavte mezeru na 0,02-0,05 mm, u hydraulických zkontrolujte tlak
Vodítka pásu jsou příliš daleko od sebeUmístěte vodítka pásu co nejblíže dělenému materiálu
Příliš vysoký posuv do řezuSnižte posuv do řezu a zkontrolujte parametry pomocí programu ParaMaster
Pilový pás není dostatečně napnutZkontrolujte napnutí pilového pásu pomocí tenzometru, v případě potřeby dotáhněte pás na hodnoty 250 - 300 N/mm2
Třískový kartáč poškozuje řezné hrany na jedné straně pásuUpravte nastavení kartáčku, popřípadě vyměňte za novýMožná příčinaNáprava
Špatně svařený pásPrasklý pilový pás reklamujte a nechte jej znovu svařit, nevyhazovat
Možná skrytá vada strojeZkontrolujte vodící prvky a oběžná kola strojeMožná příčinaNáprava
Vodící ložiska jsou příliš úzce nastaveny a válcují pásZkontrolujte nastavení ložisek a popřípadě upravte
Vodící prvky jsou v nesprávné poloze a nejsou vyrovnány s oběžnými kolyZkontrolujte nastavení a případně opravte
Naváděcí ložiska (kladky) jsou zaseklá a obrušují pásVyměňte ložiska
Vodící prvky po stranách a u zad pásu jsou opotřebovanéZkontrolujte a v případě potřeby vyměňte
Pilový pás běží příliš hluboko ve vodících kostkáchJe třeba zajistit, aby základny zubových mezer vyčnívaly 1-2 mm z vodítek
Příliš vysoké napnutí pásuZkontrolujte napnutí pilového pásu pomocí tenzometru, v případě potřeby dotáhněte pás na hodnoty 250 - 300 N/mm2
Oběžná kola mají povrchové vady nebo špatný rádius, který nerovnoměrně namáhá pásOpravte nebo vyměňte kola
Oběžná kola mají špatná středová ložiskaSeřízením obnovte vůli v ložiskách nebo v případě opotřebování vyměňte
Zadní hrana pásu běží po nákolku oběžných kolUpravte chod pilového pásu (nastavení oběžných kol a vedení)
Oběžná kola nejsou vycentrovanáOpravte nebo vyměňte kola

Sledování počátku prasklin může také napovědět příčinu

Praskání od zubů

 • velká rozteč zubů k velikosti materiálu - vznik vibrací
 • malá rozteč zubů k velikosti materiálu - zahlcení zubové mezery
 • nevhodné řezné parametry k rozteči a materiálu
 • vodítka roztažená na maximum - málo prostoru k přetočení pásu
 • pás běží hluboko ve vodítkách - kontakt zubů a vodících prvků

Praskání od zad

 • příliš velký posuv do řezu nebo nízká rychlost
 • opotřebované vodící prvky u zad pásu
 • záda pásu se dotýkají nákolku oběžných kol
 • vodítka příliš daleko od sebe
 • rozměr obrobku přesahuje únosnost pásu
 • nedostatečně napnutý pás

Praskání od středu

 • opotřebovaná nebo přímo zaseklá ložiska
 • špatně seřízené kladky - nedostatečné narovnání do vodítek
 • poškozené kontaktní plochy oběžných kol
 • příliš velký rádius ploch oběžných kol
 • příliš napnutý pás

Příslušenství


Pro kvalitní nastavení a seřízení je třeba mít k dispozici vhodné příslušenství. Naši technici za vámi rádi dorazí a provedou měření za vás, nicméně pokud se zabýváte průmyslovým řezáním, doporučujeme mít alespoň některé vybavení vlastní k pravidelným kontrolám.

Refraktometr

 • Slouží k měření koncentrace oleje v řezné emulzi a pracuje na principu lomu světla.
 • Kapátkem naneste vzorek emulze na sklo a zavřete plastovou desku pro dopad světla.
 • Zajistěte dobré světlo, zaostřete okulár a odečtěte hodnotu.
 • Odečtená hodnota je třeba vynásobit přepočtovým koeficientem.

Tachometr

 • Slouží například k měření skutečné rychlosti pilového pásu.
 • Obvod měřícího kotouče je přesně 100 mm. Opotřebení tedy ovlivňuje přesnost.
 • Měří také v rozmezí 0.10-20.000 rpm nebo 0.10-1999 m/min.
 • Nabízí paměť měření a mnohá další nastavení.

Tenzometr

 • Slouží k měření napnutí pilového pásu na stroji.
 • Automaticky kompenzuje všechny odchylky bez ohledu na rozměry pilového pásu.
 • Lze měřit jak při napínání, tak i povolování pilového pásu.
 • Doporučené hodnoty se nachází v zeleném poli mezi 250 - 300 N/mm2.

Kompletní kufřík

 • Nabízí veškeré nezbytné vybavení určené k měření a seřizování stroje a pilových pásů.
 • Mechanické přístroje: refraktometr, tenzometr, stopky, úchylkoměr.
 • Mechanické měření: metr, šuplera, dorazový úhelník, spárové měrky.
 • Elektrické zařízení: tachometr, baterka.