Základní informace

Všeobecné informace

Stroj

Pravidelně kontrolujte a dodržujte:

  • Funkčnost třískových kartáčků.
  • Opotřebení a středění vedení pásu.
  • Nastavení vodítek co nejblíže k dělenému materiálu.
  • Napnutí měřené tenzometrem - cca 250 - 350 N/mm2 (u rozměrů 27x0,90 mm a více).
  • Rychlost pilového pásu tachometrem nebo optickým odpočtem.
  • Koncentraci chladící emulze refraktometrem.
  • Upnutí materiálu do svěráku.
  • Volbu optimálního posuvu ramene do řezu.
  • Zabíhání nového nebo přebroušeného pilového pásu.
  • Zvolení optimálního počtu, velikosti a geometrie zubu k řezanému materiálu.
  • Čistotu a předepsanou údržbu stroje.

Je nutné si uvědomit, že při nedodržení těchto základních faktorů, ani sebekvalitnější pilový pás není schopen eliminovat základní nedostatky, které se projeví na nízkém výkonu, předčasném otupení ostří, popraskání nebo prasknutí pilového pásu.


Chladící médium / řezná kapalina

Chladící médium maže, chladí a transportuje třísky.

  • Používejte jen vysoce kvalitní média.
  • Všímejte si doporučené koncentrace.
  • Ujistěte se, že chladící médium je přiváděno do místa řezu pod malým tlakem a v dostatečném množství.
  • Nepřekračujte doporučenou dobu životnosti média, protože pak se snižuje jeho účinnost.
  • Doporučujeme používat ekologická média i když neobsahují chlór, který pomáhá dobře tvořit třísku.


Třísky

Je důležité, aby každý jednotlivý zub pilového pásu postupoval kupředu se správnou hloubkou řezu. To je určeno volbou rozteče zubu, rychlostí pásu a posuvem. Podle třísky, kterou pila při řezání produkuje, si můžete odvodit správný posuv. Daný tvar třísky umožňuje rozeznat, je-li správná rychlost a posuv. Řiďte se podle dole uvedených obrázků a korigujte posuv nebo rychlost pásu.


Tenké nebo práškové třísky
Tenké nebo práškovité třísky - zrychlit posuv nebo snížit rychlost pilového pásu.
Tlusté, těžké nebo modré třísky
Tlusté, těžké nebo modré třísky - příliš vysoká rychlost posuvu. Zpomalit posuv nebo zvýšit rychlost pilového pásu.
Volné, stočené třísky
Volné, stočené třísky - správné hodnoty řezu.


Upozornění: Dodržujte hodnoty uvedené v tabulkách.ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2023 WIKUS