Používání pilových pásů

Zabíhání pilových pásů

Ostrost pilového pásu, která je podmínkou vysoké řezné schopnosti, je docílena extrémně malým zaoblením řezných hran. Aby bylo možné dosáhnout dlouhé životnosti pilového pásu, doporučujeme nové pásy zaběhnout.


Správné zaběhnutí garantuje dlouhou životnost pilových pásů

Nová nezaoblená řezná hrana zubu
Správně zaoblená řezná hrana zubu
Poškozená řezná hrana zubu

V závislosti na řezaném materiálu, jehož optimální řezné podmínky jsou uvedeny v tabulce řezných rychlostí, je třeba uvedené hodnoty posuvu redukovat na 50%. Tím zabráníme tvorbě mikro-střípků ostrých řezných hran, které pak zůstávají v řezném kanálu a mohou způsobit rychlé (abrasivní) otupení pilového pásu. Nové pilové pásy jsou často náchylné ke vzniku vibrací. Citlivým záběhem pilového pásu odstraníte tyto nežádoucí vlastnosti a získáte nástroj, který je schopen po dlouhou dobu podávat vysoký řezný výkon. Nežádoucí vibrace (vysokých frekvencí) se prakticky projevují pískavým tónem vznikajícím při řezání. V takovém případě je třeba poněkud snížit řeznou rychlost. Doporučený průběh zabíhání:

  • U menších rozměrů doporučujeme provádět zabíhání řezáním cca. 300 cm2 řezných ploch.
  • U materiálů větších rozměrů provedeme zaběhnutí řezáním při sníženém výkonu (50%) po dobu cca. 15 min.

Po záběhu zvyšujte pomalu posuv na hodnoty uvedené v tabulce.

Obrázky:

  1. Nová nezaběhnutá pila s velmi malým zaoblením hran.
  2. Správně zaběhnutá pila s optimálně zaoblenými řeznými hranami.
  3. Nepřiměřené namáhání pilového pásu při zabíhání, vede k odlamování a následnému abrasivnímu opotřebení řezných hran.


Servis, broušení a opravy rozvodu zubů

Bimetalové pilové pásy v rozsahu od 0,75 do 8 ZpZ mohou být v našem servisu přebroušeny, případně opraveny rozvody zubů. V případě variabilního ozubení mohou být pily v rozsahu od 0,55 - 0,75 do 6-10 ZpZ rovněž přebrušovány. Totéž platí i u tvrdokovových pilových pásů. Oprava pilových pásů má smysl pouze tehdy, pokud je prováděna na lehce otupeném a jinak neunaveném pilovém pásu. V opačném případě je oprava zbytečná a nepřináší požadovaný efekt.

Důležité upozornění: rovněž přebroušené pilové pásy je nutné zabíhat!ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2023 WIKUS