Závady a jejich řešení

Důležité faktory ovlivňující životnost pilového pásu

Vodítka pilového pásu

Vodítka pravidelně kontrolujte a seřizujte. Při opotřebení okamžitě vyměňujte. Vodítka nastavujte vždy co nejblíže k dělenému materiálu.


Hnací kola

Vždy udržujte čisté i neopotřebené, přesně vzájemně vyrovnané.


Třískové kartáče

Vždy udržujte čisté a neopotřebené a správně nastavené. Pravidelně vyměňujte.


Napnutí pásu

Předepsané napnutí pásu je nutné pro rovný a hladký řez, taktéž má podstatný vliv na životnost nástroje. Napnutí pásu kontrolujte tenzometrem.


Chladící kapalina

Do místa řezu přivádějte dostatek chladiva. Koncentraci měřte refraktometrem.


Řezná rychlost

Pečlivě dodržujte předepsanou řeznou rychlost.


Posuv do řezu

K nastavení správného posuvu použijte vzorce nebo tabulky.


Rozteč zubů

Rozteč zubů, posuv do řezu a řezná rychlost jsou parametry, které zásadním způsobem ovlivňují životnost a výkony pilových pásů. Dodržujte hodnoty uvedené v tabulkách.


Údržba

Životnost a výkon pilového pásu je přímo úměrná stavu stroje a schopnosti obsluhy nastavit řezné parametry na daný dělený materiál.


Zásadně nikdy nenajíždějte novým pilovým pásem do starého zářezu, pokud v něm došlo k destrukci předešlého pilového pásu!


Zde naleznete tabulku závad, jejich možných příčin a řešeníZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2023 WIKUS