Pozitivní geometrie (K)

Pozitivní řezný úhlem je určen pro tažné materiály tvořící dlouhou třísku a plné materiály větších průřezů