DIAGRIT U VA

Diamantový pilový pás s vrstvou na zubech a nerezovým tělem

Zrnité ostří (D-8), (D-20), (D-12), (D-30)
Smíšené materiály
Rozměr 20 x 0,50 - 100 x 1,10 mm